HUBİOM Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu'na Katıldı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde 2-4 Mayıs 2019 Tarihlerinde düzenlenen 1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu'na Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Merkez bünyesinde yürütülen çalışmaların sözlü ve poster bildirileri ile katılım sağlandı. Kongre boyunca 3 sözlü bildiri ve 2 poster bildirisi olmak üzere toplamda 5 bildiri HUBİOM tarafından yayınlanmıştır. HUBİOM Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut tarafından HUBİOM bünyesinde yürütülmekte olan çalışmaların devam edeceğini ve ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan çalışmaların bilimsel çıktılarının yayımlanmasına devam edileceği belirtilmiştir. 1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmalar Sempozyumu'nda sunulan bildirilere HUBIOM Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut, HUBIOM Merkez Müdür Yardımcısı Araş. Gör. Dr. Necmiye Şahin Arslan, Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emre Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Alp Avcı, Araş. Gör. Gamze Çağatay, Araş Gör. Kadir Ulusoy, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencileri Yaren Nida Tiryaki ve Seda Tercan ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans Öğrencileri Merve Aşıcı, Yeter Kat, Seda Ulema, Elif Sancak ve Burhan Özkılıç yazar olarak katılım sağlamışlardır. Sempozyumda yayınlanan bildiri listesi ise aşağıda verilmiştir.

Obruk Dam Lake Water Quality’s Physicochemical Evaluation (Sözlü Bildiri)

Threats on the Population of Dahl's Jird (Meriones dahli) Species (Sözlü Bildiri)

Çorum Obruk Dam Lake Microbiota in Terms of Public Health: Seasonal Changes Based Study (Sözlü Bildiri)

Wintering Bird Populations in Obruk Dam Lake (Çorum) (Poster Sunumu)

Chromosome Banding Analysis of Three Different Ground Squirrel Species (Spermophilus xanthoprymnus, Spermophilus taurensis, Spermophilus citellus) Distributed İn Turkey (Poster Sunumu)
HIZLI ERİŞİM