Çorum'un Memeli Hayvanları

Orman Su İşleri Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü ve Üniversitemiz tarafından yapılan protokol ile Çorum'daki kritik bitki ve hayvan türlerinin populasyonlarının izlenmesi yapılacaktır. Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezi bünyesinde, pilot çalışmalarımız Kargı ilçesinde başlamış olup bütün Çorum genelinde devam etmektedir.

Bu çalışma ile, Çorum ili Kargı ilçesinde başlayan ve 6 ay süre ile yapılan arazi çalışamları sonucunda Çorum ili Kargı ilçesinde büyük memeli hayvan türleri fotoğraflanmış ve belgelenmiştir. Buna göre Kargı ilçesinde kaydedilen büyük boyutlu memeli hayvan türleri şunlardır:

Ursus arctos - Bozayı

Canis lupus - Kurt

Lynx lynx - Vaşak

Meles meles - Porsuk

Vulpes vulpes - Tilki

Martes foina - Kaya Sansarı

Sus scrofa - Yaban Domuzu

Lepus europaeus - Yaban Tavşanı

Cervus elaphus - Kızıl Geyik

Capreolus capreolus - KaracaHIZLI ERİŞİM