BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Obruk Baraj Gölü'nde Biyolojik Çeşitlilik ve Su Kalitesi İzleme Çalışmaları Devam Ediyor 21 Haziran 2018

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şafak Bulut Koordinatörlüğünde yürütülen “Obruk Barajı ve Çevresinin Biyoçeşitliliği ve Baraj Suyunun Fiziko-Kimyasal Özellikleri ile  Su Kalitesinin Değerlendirilmesi” konulu projenin fizibilite ve ilk değerlendirme çalışmaları  bölümümüz öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı ile  yapılmıştır.
Obruk Barajı ülkemiz sınırları içerisindeki en uzun nehir olan Kızılırmak üzerine kurulmuş olup, Kızılırmak Nehri’nin biyolojik zenginliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Obruk Barajı’nda ilk kez yapılacak olan bu çalışmalarda, biyolojik çeşitliliği ve su kalitesini belirlemek için konusunda uzman öğretim elemanlarından oluşan ekibimiz ilk arazi çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 
Eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma projelerine de katkı sağlayan proje ekibi, Obruk Baraj Gölü’nde üniversitemize tesis edilen alanlar ve rezerv alan içerisinde incelemelerde bulunmuştur. Üniversitemize ait “Hitit Güneşi” isimli araştırma teknesi ile 8 farklı noktadan su numuneleri alınmış, barajı beslenme ve kışlama için kullanan kuş türleri gözlenmiş ve balık türlerine ait biyo-ekolojik analizler yapılmıştır. 
Obruk Baraj Gölü’nü kışlama alanı olarak kullanan su kuşlarının ilk kez belirlenmesi, sucul flora ve faunanın ortaya konulması ve farklı lokalitelerden alınan baraj rezervuar suyunun mikrobiyolojik, fiziksel ve  kimyasal kalitesinin belirlenmesi amacıyla ilk çalışmalar başlatılmış olup, ekolojik izlemeler yıl boyunca devam edecektir. Aynı zamanda farklı lokalitelerden toplanacak olan balık örnekleri de incelemeye alınacak, ayrıntılı araştırma ve toksikolojik çalışmalar yapılacaktır.

İlgili Fotoğraflar